ระเบียบการเข้าพักห้องพิเศษ

 ระเบียบการเข้าพักห้องพิเศษ
  1. คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้เฝ้าไข้
 
  - ผุ้เฝ้าไข้ต้องอยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลา กรณีต้องการความช่วยเหลือให้กดกริ่งเรียกพยาบาล
- ไม่เก็บของมีค่าไว้กับผู้ป่วย/ในห้องพิเศษ เช่น เงิน เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ หากสูญหายทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ กรณีที่มีความจำเป็น กรุณาฝากสิ่งของดังกล่าวไว้กับพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือพยาบาลหัวหน้าเวร
- งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา/ของมึนเมา ภายในโรงพยาบาล
- กรุณาลดเสียงดัง เนื่องจากผู้ป่วยต้องการพักผ่อน
- ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในห้องพักผู้ป่วย
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้ใช้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- กรณีเฝ้าไข้ไม่สามารถอยู่กับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ควรแจ้งพยาบาลทราบ
  2. คุณสมบัติของผู้เฝ้าไข้
 
- เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
- ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสภาวะจิตปกติ สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและทีมการพยาบาลได้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในเบื้องต้น
- กรณีเป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) หรือมีโรคประจำตัว ต้องไม่อยู่ในระยะเจ็บป่วยหรือระยะพักฟื้น
- กรณีเป็นหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่อยู่ในระยะใกล้คลอด

อัตราค่าห้องพิเศษและเตียงสามัญ

 อัตราค่าห้องพิเศษและเตียงสามัญ

 

                

 

หมายเหตุ

- ครอบครัว(สายตรง) ได้แก่ บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรตามกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม
กรณีบุตรอายุ 20-28 ปีใช้สิทธิ 30 บาท กรมแพทย์ทหารเรือให้ชำระค่าห้องพิเศษเอง
กรณีบุตรอายุมากกว่า 28 ปี ใช้สิทธิ 30 บาท ตามทะเบียนบ้านให้ชำระค่าห้องพิเศษเอง
- ห้องราคา 3,000 และ 3,500 บาท สิทธิที่ไม่สามารถเข้าห้องได้และ VIP ต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.รพ.ฯเท่านั้น
- ข้าราชการบำนาญใช้สิทธิ์ตามชั้นยศ
- ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับ และเสียส่วนเกินค่าห้องครึ่งราคา

รายละเอียดอัตราค่าห้องพิเศษและเตียงสามัญ

 รายละเอียดอัตราค่าห้องพิเศษและเตียงสามัญ

    (*อัตราค่าห้องจะรวมค่าอาหาร)

 

                

 

                

 

ห้องใหญ่พิเศษปรับอากาศ

ห้องใหญ่พิเศษปรับอากาศ SUITE หอผู้ป่วย:อาคาร 2 ชั้น 6

ราคาค่าห้อง 3,000 บาท/วัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะรับประทานอาหาร กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

อุปกรณ์ภายในห้องพัก
ผ้าปูที่นอน 1 ผืน 200 บาท/ผืน
หมอนพร้อมปลอกหมอน 2 ชุด 300 บาท/ชุด
ผ้าห่ม 2 ผืน 250 บาท/ผืน
จาน 2 ใบ 100 บาท /ใบ
ชาม 2 ใบ 100 บาท/ใบ
แก้วกาแฟพร้อมจานรอง 2 ชุด 200 บาท/ชุด
ช้อนส้อม 2 คู่ 50 บาท / คู่
ช้อนกาแฟ 2 คัน 20 บาท/คัน
แก้วน้ำ 2 ใบ 50 บาท / ใบ
กล่องพลาสติกใส่จานชาม 300 บาท/ใบ
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 500 บาท/ใบ     

                

ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ DELUXE 1

ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ DELUXE 1 หอผู้ป่วย : อาคาร 2 ชั้น 6

ราคาค่าห้อง 2,200 บาท/วัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะรับประทานอาหาร

อุปกรณ์ภายในห้องพัก
ผ้าปูที่นอน 1 ผืน 200 บาท/ผืน
หมอนพร้อมปลอกหมอน 2 ชุด 300 บาท/ชุด
ผ้าห่ม 2 ผืน 250 บาท/ผืน
จาน 2 ใบ 100 บาท /ใบ
ชาม 2 ใบ 100 บาท/ใบ
แก้วกาแฟพร้อมจานรอง 2 ชุด 200 บาท/ชุด
ช้อนส้อม 2 คู่ 50 บาท / คู่
ช้อนกาแฟ 2 คัน 20 บาท/คัน
แก้วน้ำ 2 ใบ 50 บาท / ใบ
กล่องพลาสติกใส่จานชาม 300 บาท/ใบ
   

                

 

 

 

 

 

  •  

ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ DELUXE 2

 ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ DELUXE 2 หอผู้ป่วย : ศัลยกรรมชาย,สูตินรีเวชกรรม,ศัลยกรรมหญิง

ราคาค่าห้อง 2,200 บาท/วัน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะรับประทานอาหาร

อุปกรณ์ภายในห้องพัก
ผ้าปูที่นอน 1 ผืน 200 บาท/ผืน
หมอนพร้อมปลอกหมอน 2 ชุด 300 บาท/ชุด
ผ้าห่ม 2 ผืน 250 บาท/ผืน
จาน 2 ใบ 100 บาท /ใบ
ชาม 2 ใบ 100 บาท/ใบ
แก้วกาแฟพร้อมจานรอง 2 ชุด 200 บาท/ชุด
ช้อนส้อม 2 คู่ 50 บาท / คู่
ช้อนกาแฟ 2 คัน 20 บาท/คัน
แก้วน้ำ 2 ใบ 50 บาท / ใบ
กล่องพลาสติกใส่จานชาม 300 บาท/ใบ