ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและภริยามอบอาหารและน้ำดื่ม "ผบ.กร.และภริยามอบอาหารและน้ำดื่ม"

2021-08-11 16:04:12

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและภริยามอบอาหารและน้ำดื่ม