แผนกรับและส่งต่อผู้ป่วย

 

แผนกรับและส่งต่อผู้ป่วย

**ให้บริการประสานงานรับย้ายและส่งต่อผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลแล้ว และมีความประสงค์ขอย้ายโรงพยาบาลเนื่องจากเกินศักยภาพ, ตามสิทธิการรักษาและเหตุผลอื่นๆ

**เวลาปฏิบัติงาน-->จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

นอกเวลาราชการ  ให้ติดต่อประสานงานได้ที่ห้องฉุกเฉิน(กรณีเร่งด่วน)

**พยาบาลปฏิบัติงาน

1.นาวาโทหญิงนนทพรรณ  มานักฆ้อง                หัวหน้าแผนก

2.นาวาตรีหญิงนราวดี        คนยืน                   พยาบาลฝ่ายบริการสุขภาพ

**หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- 038-933964 (เบอร์ตรงแผนก)

- 038-933900 ต่อ 69067,69964

- 098-8271071 มือถือประจำแผนก