อาคารพักสวัสดิการญาติผู้ป่วยทหาร

อาคารพักสวัสดิการญาติผู้ป่วยทหาร เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับญาติผู้ป่วย ที่เป็นข้าราชการ ทร.ได้เข้าพักอาศัยระหว่างทำการเฝ้าไข้ จำนวน 6 ห้อง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 15 ต.ค.57 ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก คืนละ 250 .- บาท
            ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสวัสดิการ รพ.ฯ โทร. 038-933900 ต่อ 60407