ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2562  (อ่าน 1635 ครั้ง)

srkhosp

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 93
    • ดูรายละเอียด
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ชายและหญิง
2. สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา
   ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และ
   ขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences)
4. นักศึกษาแพทย์ที่จบจากสถาบันของรัฐบาล ต้องไม่มีพันธะผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และ ศีลธรรม
6. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
7. ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางอาญา   
8. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

    หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (Scan QR Code)
2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ เห็นใบหน้าตรงชัดเจน ไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript ) ปี 1-5 หรือ ล่าสุด
4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จำนวน  1 ฉบับ
6. ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
7. แพทย์ชายเพิ่มหลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร เช่น แบบ สด.8, สด.43   (ส่งหลักฐาน E-mail : Meo_srk@yahoo.com)

การสมัครสรรหาและคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
 1 ธ.ค.61 – 31 ธ.ค.61   รับสมัคร แพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง (Scan QR Code) 
  7 ม.ค.62                        แจ้งรายชื่อ ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบการคัดเลือกทางโทรศัพท์หรือ Email
14 ม.ค.62                        คัดเลือก โดยตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์
                                                   ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เวลา 08.30 น.
  28 ม.ค.62                       ประกาศผล การคัดเลือก ทางโทรศัพท์หรือ Email (ผลสอบ OSCE ผ่าน ถือเป็น Final)

ติดต่อสอบถาม :สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
                   น.ท.หญิง นันทิรา ธีรเนตร , คุณศันษนีย์  มีไม่จน   โทร  038 245700 ต่อ 69827,60944  (ในเวลาราชการ)

 
 
 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2018, 10:28:54 AM โดย srkhosp »