เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ > สำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษา (MEO)

เอกสารประกอบ (PDF) Learning Program

(1/1)

srkhosp:
เอกสารประกอบ (PDF) Learning Program
1. บรรยายบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรี ของ พร. (พัน.พ.กรม สน.พล.นย.) 24-05-60
2. ผบ.พัน.บรรยาย (พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.) 24-05-60
3. บัญชียา 29-05-60
4. ระบบเวชระเบียน+MRA 29-05-60
5. ระบบงานกำลังพล 30-05-60
6. ADR 07-06-60
7. Med reconcile 07-06-60
8. ห้องปฏิบัติการทางพยาธิ 14-06-60
9. การให้บริการธนาคารเลือด 14-06-60
10. มาตรฐานการสั่งใช้ยา 21-06-60

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version