ผู้เขียน หัวข้อ: ร่าง TOR ซื้อเครื่องถ่ายและวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วจอประสาทตา  (อ่าน 450 ครั้ง)

support

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 152
    • ดูรายละเอียด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตา และขั้วจอประสาทตาพร้อมการไหลเวียนของเลือดแบบไม่ฉีดสี จำนวน 1 เครื่อง ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 15  มิ.ย.63 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด