ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง  (อ่าน 370 ครั้ง)

srkhosp

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 95
    • ดูรายละเอียด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คุณสมบัติ
    1.1 เพศหญิง อายุระหว่าง 20-40 ปี
    1.2 คุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
    1.3 ผ่านการอบรม/มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย
    1.4 สามารถปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2. สิทธิจะได้รับ
    2.1 ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 8,690 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,310 บาท
    2.2 เงินแรงจูงใจการปฏิบัติงานรายเดือน เดือนละ 420 บาท
    2.3 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
3.หลักฐานการสมัคร
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
    3.2 สำเนาบัตรประชาชน
    3.3 สำเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
    3.4 สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.สถานที่และกำหนดวันรับสมัคร
    รับสมัครที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ. ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
     โทร. 038-245700 ต่อ 69011,60241 ในเวลาราชการ