ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  (อ่าน 1226 ครั้ง)

srkhosp

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 93
    • ดูรายละเอียด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี     
โดยมีรายละเอียดดังนี้
   ๑.  คุณสมบัติ
      ๑.๑  เพศหญิง อายุ ๒๐ – ๓๕  ปี
      ๑.๒  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
      ๑.๓  ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว
      ๑.๔  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด สารเคมีให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
      ๑.๕  มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการ
   ๒.  สิทธิจะได้รับ
      ๒.๑  ได้รับเงินเดือนขั้นต้น เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
      ๒.๒  เงินแรงจูงใจการปฏิบัติงานรายเดือน
      ๒.๓  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
   ๓.  หลักฐานการสมัคร
      ๓.๑  สำเนาทะเบียนบ้าน
      ๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      ๓.๓  สำเนาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสำเนาใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
      ๓.๔  สำเนาทะเบียนสมรสและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   ๔.  สถานที่และกำหนดวันรับสมัคร
      รับสมัครที่ แผนกกำลังพล กองอำนวยการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
(ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐ ๓๘๒๔ ๕๗๐๐ ต่อ ๗๙๐๑๖ ในเวลาราชการ
กำหนดประกาศผล ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒