โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
178
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
164
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
131 - มีนาคม 19, 2020, 11:21:17 PM
ออนไลน์วันนี้:
7
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.43
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.41
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
6
สมาชิกล่าสุด:
wallop.re
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
8.32
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

srkhosp
3วัน 18ชั่วโมง 58นาที
support
2วัน 13ชั่วโมง 12นาที
navynp
5ชั่วโมง 14นาที
paison
53นาที
wallop.re
48นาที
crm
44นาที
meo
35นาที
sopon
13นาที
finance
0นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2021 10 12 1 62
ตุลาคม 2021 0 0 0 7
กันยายน 2021 0 0 0 10
สิงหาคม 2021 0 0 0 13
กรกฎาคม 2021 0 0 0 13
มิถุนายน 2021 0 0 0 18
พฤษภาคม 2021 0 0 0 62
เมษายน 2021 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 11
มกราคม 2021 10 12 1 13
* 2020 152 163 2 131
ธันวาคม 2020 11 11 0 18
พฤศจิกายน 2020 48 48 0 17
ตุลาคม 2020 8 9 0 21
กันยายน 2020 12 15 0 24
สิงหาคม 2020 8 8 0 43
กรกฎาคม 2020 9 9 0 24
มิถุนายน 2020 9 12 0 21
พฤษภาคม 2020 5 5 0 18
เมษายน 2020 4 4 0 17
มีนาคม 2020 15 16 0 131
กุมภาพันธ์ 2020 11 12 2 15
มกราคม 2020 12 14 0 65
* 2019 131 132 0 40
ธันวาคม 2019 2 2 0 40
พฤศจิกายน 2019 7 7 0 13
ตุลาคม 2019 3 4 0 22
กันยายน 2019 43 43 0 14
สิงหาคม 2019 15 15 0 14
กรกฎาคม 2019 0 0 0 17
มิถุนายน 2019 5 5 0 18
พฤษภาคม 2019 10 10 0 15
เมษายน 2019 7 7 0 13
มีนาคม 2019 8 8 0 13
กุมภาพันธ์ 2019 13 13 0 12
มกราคม 2019 18 18 0 17
* 2018 167 168 0 32
ธันวาคม 2018 9 10 0 12
พฤศจิกายน 2018 36 36 0 17
ตุลาคม 2018 9 9 0 14
กันยายน 2018 2 2 0 17
สิงหาคม 2018 15 15 0 16
กรกฎาคม 2018 8 8 0 26
มิถุนายน 2018 12 12 0 32
พฤษภาคม 2018 11 11 0 20
เมษายน 2018 11 11 0 24
มีนาคม 2018 21 21 0 29
กุมภาพันธ์ 2018 14 14 0 21
มกราคม 2018 19 19 0 22
* 2017 154 161 2 34
ธันวาคม 2017 8 8 0 20
พฤศจิกายน 2017 4 4 0 18
ตุลาคม 2017 10 10 0 19
กันยายน 2017 12 12 0 16
สิงหาคม 2017 16 16 0 34
กรกฎาคม 2017 14 14 0 27
มิถุนายน 2017 13 13 1 18
พฤษภาคม 2017 20 24 1 20
เมษายน 2017 9 11 0 27
มีนาคม 2017 17 18 0 10
กุมภาพันธ์ 2017 15 15 0 10
มกราคม 2017 16 16 0 12
* 2016 224 230 0 33
ธันวาคม 2016 18 18 0 11
พฤศจิกายน 2016 34 34 0 10
ตุลาคม 2016 17 17 0 12
กันยายน 2016 14 14 0 13
สิงหาคม 2016 10 10 0 27
กรกฎาคม 2016 15 16 0 20
มิถุนายน 2016 20 22 0 12
พฤษภาคม 2016 21 24 0 10
เมษายน 2016 12 12 0 33
มีนาคม 2016 21 21 0 11
กุมภาพันธ์ 2016 24 24 0 10
มกราคม 2016 18 18 0 8
* 2015 154 158 0 18
ธันวาคม 2015 7 7 0 8
พฤศจิกายน 2015 22 23 0 10
ตุลาคม 2015 8 8 0 11
กันยายน 2015 9 9 0 9
สิงหาคม 2015 12 13 0 12
กรกฎาคม 2015 4 5 0 18
มิถุนายน 2015 21 21 0 13
พฤษภาคม 2015 10 10 0 9
เมษายน 2015 15 15 0 12
มีนาคม 2015 16 17 0 12
กุมภาพันธ์ 2015 18 18 0 9
มกราคม 2015 12 12 0 8
* 2014 164 167 0 25
ธันวาคม 2014 15 15 0 8
พฤศจิกายน 2014 20 20 0 11
ตุลาคม 2014 10 10 0 17
กันยายน 2014 6 6 0 8
สิงหาคม 2014 10 11 0 10
กรกฎาคม 2014 13 13 0 9
มิถุนายน 2014 27 27 0 10
พฤษภาคม 2014 15 17 0 12
เมษายน 2014 14 14 0 25
มีนาคม 2014 9 9 0 9
กุมภาพันธ์ 2014 9 9 0 7
มกราคม 2014 16 16 0 9
* 2013 130 143 6 13
ธันวาคม 2013 16 17 0 10
พฤศจิกายน 2013 15 15 0 11
ตุลาคม 2013 14 16 0 7
กันยายน 2013 6 6 0 6
สิงหาคม 2013 16 19 0 13
กรกฎาคม 2013 24 25 1 11
มิถุนายน 2013 23 28 0 6
พฤษภาคม 2013 16 17 5 7