กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กำหนดเวลาเปิดทำการคลินิกพิเศษคู่สัญญา ประจำเดือน มิ.ย.63 (รายละเอียดตามตารางที่แนบ)

ขั้นตอนการรับบริการ

1.ผู้รับบริการรายใหม่ติดต่อทำแฟ้มประวัติที่แผนกเวชระเบียนก่อน ส่วนผู้รับบริการที่เคยมีประวัติกับโรงพยาบาลแล้วสามารถติดต่อที่คลินิกฯ ได้เลยค่ะ

2.แสดงบัตรสวัสดิการประจำตัวและบัตรประชาชน ต่อพนักงานของคลินิกฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา

กรณีใช้สวัสดิการข้าราชการ กรุณารับรองสิทธิที่ห้องรับรอง หรือช่องหมายเลข 3 ฝั่งฉุกเฉิน ก่อนเข้ารับบริการคลินิก

3.แจ้งประวัติการเจ็บป่วยกับเจ้าหน้าที่ และรอเรียกเข้าพบแพทย์ ติดต่อพยาบาลอีกครั้งหลังพบแพทย์

4.รอรับยา(มีพนักงานบริการรับยาที่ห้องยาแทนผู้ป่วย)

5.ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ และรับใบนัดครั้งต่อไป (ถ้ามี)

6.รับบัตรคืนหลังเสร็จสิ้นการรับบริการ

สอบถามรายละเอียด โทร.038933906

2
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์และเครื่องนวยดหัวใจ จำนวน 1 คัน  ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 พ.ค.63 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด
3
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะซื้อชุดกล้องส่งตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง  ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เม.ย.63 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด
4
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อหน่วยจัดเก็ฐข้อมูลระบบสารสนเทศ รพ.ฯ SAS Storge จำนน 1 ชุด รายละเอียดตามที่แนบ
5
แบบคัดกรองเบื้องต้นสำหรับโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019  (สำหรับบุคคลทั่วไป)
แบบคัดกรองเบื้องต้นสำหรับโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019  (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข)
6
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ รพ.ฯ SAS Storge จำนวน 1 ชุด  ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและร่างขอบเขตงาน ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 เม.ย.63 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด
7
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจภายนอกทางเทคนิคการแพทย์ จำนน 1 งาน รายละเอียดตามที่แนบ
8
ปกป้องตัวเรา ปกป้องครอบครัวของเรา ปกป้องชุมชนของเรา ทำตอนนี้เพื่อช่วยประเทศของเราให้พนจากภัย COVID19
ข้อปฏิบัติ
-เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน
-เมื่อกลับถึงบ้าน
-เมื่ออยู่บ้าน
 

 

 

 
9
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วย
« กระทู้ล่าสุด โดย srkhosp เมื่อ มีนาคม 27, 2020, 09:51:08 AM »
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
1.แนะนำให้เยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ วีดีโอคอลหรือวิธีอื่นๆ แทนการมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
2."จำกัด" ผู้เข้าได้เพียงเตียงละ 1 คน เท่านั้น
3.เข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนด (13.00-14.00 น.)
4.ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก  หายใจเหนื่อยหอบ และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าเยี่ยมและเฝ้าไข้ผู้ป่วย
5.ถูมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
6.โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและใส่ป้องกันตลอดเวลาที่เข้าเยี่ยม
7.ห้องพิเศษเฝ้าไข้ได้ครั้งละ 1 คน10
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่สงสัยมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
    1.สังเกตอาการตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ควรจัดห้องพักแยกจากคนอื่นๆ งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดตัว ห้องน้ำและควรปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง
    2.งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก งดการออกไปในที่ชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า งดการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ควรอยู่ในที่พักอาศัย งดการพูดคุยกับผู้อื่นในระยะใกล้กันเกินกว่า 1.5-2 เมตร
    3.ให้สวมหน้ากากอนามัย และเมื่อไอ จาม มีน้ำมูก ต้องใช้กระดาษทิชชู ปิดปากและจมูก แล้วทิ้งในถุงขยะที่มีฝาปิด
    4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือทำความสะอาดมือด้วย alcohol hand rub โดยเฉพาะ หลังจากสั่งน้ำมูก ไอ จาม เข้าห้องน้ำ ก่อนทำอาหารหรือทานอาหาร
    5.หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบห้นา ตา จมูก และปาก
    6.หลีกเลี่ยงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่ยังไม่มีอาการป่วย ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบเชื้อในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ และอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไม่ได้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ  COVID-19 เมื่อมีอาการป่วยในภายหลัง
    7.สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่มาจากพื้นที่การระบาด ภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย ถ้าท่านมีความเสี่ยงหรือมีอาการสงสัยติดเชื้อ COVID-19 กรุณาโทรเรียก 1669 จะมีรถพยาบาลไปรับ ห้ามมาโรงพยาบาลเองเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ
    8.หากพบแพทย์และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อในครั้งแรก แต่มีอาการป่วยมากขึ้น ขอให้ไปพบแพทย์อีกครั้ง เนื่องจากการเก็บตัวอย่างครั้งแรกอาจเร็วเกินไปจึงทำให้ไม่พบเชื้อ หากมีข้อสงสัยสามารถโทร 1422 กรมควบคุมโรค
   9.ทั้งนี้หากต้องการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองเกี่ยวกับ "โรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19"
                   สำหรับประชาชน สามารถเข้าไปได้ที่ http://covid19.rajavithi.go.th/th_index.php  หรือ สแกน QR Code
                             
                                 ด้วยความปรารถนาดีจาก ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทั่วไปฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พร.
หน้า: [1] 2 3 ... 10