กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
จัดซื้อจัดจ้าง / Re: ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.62
« กระทู้ล่าสุด โดย navynp เมื่อ ตุลาคม 02, 2019, 12:55:57 PM »
ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.62(สขร.1) ในครึ่งปีหลัง งป. (เม.ย.-ก.ย.)
2
จัดซื้อจัดจ้าง / ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.62(สขร.1)
« กระทู้ล่าสุด โดย navynp เมื่อ ตุลาคม 02, 2019, 12:54:00 PM »
ข้อมูลจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ งป.62 (สขร.1) รายเดือนในครึ่งปีแรกของ งป.
3
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อแก๊ส แอล พี จี ชนิดถังบรรจุ 48 กิโลกรัม แบบ 2 วาล์ว จำนวน 47,040 กิโลกรัม (980 ถัง) รายละเอียดตามที่แนบ
4
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาซื้อGLOVE DISP. NO.S จำนวน 20,000 กล่อง
« กระทู้ล่าสุด โดย support เมื่อ กันยายน 19, 2019, 08:44:35 AM »
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อGLOVE DISP. NO.S จำนวน 20,000 กล่อง รายละเอียดตามที่แนบ
5
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อน้ำยาและเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT/APTT จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามที่แนบ
6
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดตรวจน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ จำนวน 3,200 กล่อง รายละเอียดตามที่แนบ
7
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ แผนกภูิคุ้มกันวิทยาและอณูชีววิทยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามที่แนบ
8
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ แผนกภูิคุ้มกันวิทยาและอณูชีววิทยา จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามที่แนบ
9
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ แผนกเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามที่แนบ
10
จัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างเหมาถ่ายเอกสารตามจุดบริการ 2 จุด
« กระทู้ล่าสุด โดย support เมื่อ กันยายน 17, 2019, 02:09:51 PM »
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารตามจุดบริการ 2 จุด  เป็นระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดตามที่แนบ
หน้า: [1] 2 3 ... 10