โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: srkhosp ที่ ธันวาคม 20, 2018, 08:52:04 AM

หัวข้อ: รพ.ฯ จะทำลายแฟ้มเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: srkhosp ที่ ธันวาคม 20, 2018, 08:52:04 AM
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จะทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย (ประวัติการรักษาพยาบาลผู้ป่วย) ปี พ.ศ.2556 ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเกินกว่า 5 ปี
ผู้มีความประสงค์จะเก็บแฟ้มเวชระเบียนของตนเองไว้ หรือต้องการให้โรงพยาบาลฯ เก็บแฟ้มเวชระเบียนต่อไป ให้ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่
 แผนกเวชระเบียน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.(โทร.038-245735-69 ต่อ 69323) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 โดยนำบัตรประจำตัวผู้ป่วย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารซึ่งทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) แสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เป็นเด็กยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร หากผู้ใดไม่ยื่นความจำนง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียผู้ป่วยตามขั้นตอนทางราชการต่อไป