โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => ข่าวรับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: srkhosp ที่ มิถุนายน 12, 2020, 10:51:55 AM

หัวข้อ: รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่ หอผู้ป่วยอายุรฯ
เริ่มหัวข้อโดย: srkhosp ที่ มิถุนายน 12, 2020, 10:51:55 AM
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่
หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย  กลุ่มงานการพยาบาลอายุรเวชกรรม  ฝ่ายการพยาบาล   รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1   อัตรา
รับสมัครที่แผนกกำลังพล กองอำนวยการ รพ.ฯ (ในเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ