โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: srkhosp ที่ มีนาคม 30, 2020, 03:56:31 PM

หัวข้อ: คำแนะนำ ข้อปฏิบัติ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและเมื่อกลับถึงบ้าน
เริ่มหัวข้อโดย: srkhosp ที่ มีนาคม 30, 2020, 03:56:31 PM
ปกป้องตัวเรา ปกป้องครอบครัวของเรา ปกป้องชุมชนของเรา ทำตอนนี้เพื่อช่วยประเทศของเราให้พนจากภัย COVID19
ข้อปฏิบัติ
-เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน
-เมื่อกลับถึงบ้าน
-เมื่ออยู่บ้าน
 (https://www.srkhospital.com/board/srkboard/index.php?action=dlattach;topic=1163.0;attach=1850;image)

 (https://www.srkhospital.com/board/srkboard/index.php?action=dlattach;topic=1163.0;attach=1852;image)

 (https://www.srkhospital.com/board/srkboard/index.php?action=dlattach;topic=1163.0;attach=1854;image)

 (https://www.srkhospital.com/board/srkboard/index.php?action=dlattach;topic=1163.0;attach=1856;image)