โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: srkhosp ที่ มีนาคม 27, 2020, 09:51:08 AM

หัวข้อ: ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วย
เริ่มหัวข้อโดย: srkhosp ที่ มีนาคม 27, 2020, 09:51:08 AM
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมผู้ป่วย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
1.แนะนำให้เยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ วีดีโอคอลหรือวิธีอื่นๆ แทนการมาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
2."จำกัด" ผู้เข้าได้เพียงเตียงละ 1 คน เท่านั้น
3.เข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนด (13.00-14.00 น.)
4.ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก  หายใจเหนื่อยหอบ และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าเยี่ยมและเฝ้าไข้ผู้ป่วย
5.ถูมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
6.โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและใส่ป้องกันตลอดเวลาที่เข้าเยี่ยม
7.ห้องพิเศษเฝ้าไข้ได้ครั้งละ 1 คน

(https://www.srkhospital.com/board/srkboard/index.php?action=dlattach;topic=1162.0;attach=1848;image)