โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => จัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: support ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 03:26:14 PM

หัวข้อ: ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI)
เริ่มหัวข้อโดย: support ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 03:26:14 PM
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะจัดจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสร้างภาพสนามแม่เหล็ก (MRI) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดการทำงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พ.ค.62 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด