โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => จัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: support ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 03:17:12 PM

หัวข้อ: ร่าง TOR จัดซื้อชุดยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดสมอง
เริ่มหัวข้อโดย: support ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 03:17:12 PM
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะจัดซื้อชุดยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดสมอง จำนวน 1 ชุด ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของชุดยึดกะโหลกศีรษะฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามที่แนบ   ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พ.ค.62 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด