โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เว็บบอร์ดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ => จัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: support ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 03:08:02 PM

หัวข้อ: ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องช่วยหายชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
เริ่มหัวข้อโดย: support ที่ พฤษภาคม 17, 2019, 03:08:02 PM
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  จำนวน 1 เครื่อง ซึงคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องช่วยหายใจ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ ผู้ที่สนใจ สามารถเสนอแนะ  โดยส่งข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาล ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พ.ค.62 ในเวลาราชการ เมื่อพ้นในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับข้อเสนอแนะใดๆ โดยเด็ดขาด